Kiladalens intresseförening

Kiladalens Intresseförening har varit verksam sedan 1992 och är en förening som har till uppgift att utveckla landsbygden genom samverkan med kommun och landsting samt andra aktörer som t ex Leader Kustlinjen, turistnäringen och idrottsföreningar.
För mer information kontakta ordförande Rolf Hallström 070-7410840.

Årets Företagare och Årets Eldsjäl i Kiladalen

Sedan 2017 har intresseföreningen delat ut priser en gång per år, i  samband med Kiladalens Dag, till personer vars engagemang och arbete betyder mycket för Kiladalen. Vill du nominera någon till 2019 års prisutdelning så sänd oss din nominering.
 

Årets Eldsjäl i Kiladalen

2019 Börje Eriksson
2018 Kurt Nyström
2017 Hild Lorentzi

Årets Företagare i Kiladalen

2019 Monika Crafoord
2018 Anders Thunberg och Thomas Eriksson /Kiladalenhus
2017 Keramiker Anna Lindell