Kiladalens Dag

Sedan 2018 har alla vi aktörer gått samman och bjudit in till ett firande av Kiladalens Dag. Det ör ett populärt evenemang som under åren besökts av såväl lokalbor, långväga turister som hemvändare.

Under rådande omständigeter har vi valt att hålla evenemanget vilande tills det känns möjligt att genomföra till fullo.
 

 Vi siktar in oss på att åter bjuda in till Kiladalens dag 2022.

Vill du veta mer eller kanske vara med?

Välkommen att ta kontakt med oss.