Årets firande av Kiladalens dag blir lördagen den 29 augusti och så snart programmet är klart
lägger vi in informationen här. Vill du ockå var amed på något sätt? Välkomen att ta kontakt med oss.