Kiladalens intresseförening

Kiladalens Intresseförening har varit verksam sedan 1992 och är en förening som har till uppgift att utveckla landsbygden genom samverkan med kommun och landsting samt andra aktörer som t ex Leader Kustlinjen, turistnäringen och idrottsföreningar.
För mer information kontakta ordförande Rolf Hallström 070-7410840.